Turkish support for the oppressed Kashmiris reiterated at Kashmir Solidarity Day event in Ankara

ANKARA, 5 February 2021: Turkey’s unwavering support for the Jammu & Kashmir dispute was reiterated at an event organized by the Embassy of Pakistan in Ankara today. Chairman of the Environment Commission of the Turkish Grand National Assembly Mr. Muhammet Balta was the chief guest. 

 

Messages of the President and Prime Minister of Pakistan were read out by Deputy Head of Mission Mr. Arshad Jan Pathan. Pakistani leadership reiterated political, moral and diplomatic support to the people of Kashmir until the resolution of the dispute according to the aspirations of the Kashmiris.

 

Parliamentarian Muhammet Balta, in his speech said Pakistan and Turkey have unique friendship and brotherhood and people of both the countries share their joy and pain. “Like Pakistan, Kashmir and Kashmiris have the same place in the heart and mind of every Turk,” said Mr. Balta. He underscored that President Recep Tayyip Erdogan highlights Kashmir issue at every international platform and this is same for the entire Turkish nation. 

 

Mr. Muhmmet Balta criticized the 5th August 2019 illegal measures by India to try and change the special status of the Jammu & Kashmir which is a disputed territory as recognized by the United Nations. He reassured every possible assistance to the oppressed people of Indian Illegally Occupied Jammu & Kashmir (IIOJK). He emphasized that Turkish support would continue until the Kashmir dispute is resolved peacefully under the United Nations Security Council Resolutions and as per the wishes of the Kashmiri people.

 

Pakistan’s Ambassador to Turkey Muhammad Syrus Sajjad Qazi in his remarks said commemoration of 5th February as Kashmir Solidarity Day is a stark reminder of the broken promises and unfulfilled commitments made to the Kashmiri people by India for holding a plebiscite, when it had taken the matter first time to the UN in January 1948 and accepted its prescription. Since then, Ambassador Qazi underscored, all manner of political, diplomatic, military, economic, parliamentary, constitutional and demographic jugglery and coercion has been employed to deny this right to the Kashmiris in IIOJK.

 

The Ambassador highlighted massive human rights violations by India to instil fear in the local population. “In this day and age, no matter what lengths the Indian regime goes to block access, no matter how many curtains of secrecy it tries to pull down on the conduct of its armed forces in the Kashmir valley, no matter how many fake NGOs or dead persons it resurrects to peddle its fake news all over the world, the truth is eventually getting out - and the truth is dark and ugly,” he added.

 

Ambassador Syrus Qazi expressed gratitude for Turkey’s principled position and continuous support on Jammu & Kashmir dispute, including from the government, Turkish Parliament and the people of Turkey.  

 

A photography exhibition on the ongoing human rights violations in the IIOJK was also organized during the event.

Leading think-tank of Turkey, the Economic & Social Research Centre (ESAM) will separately organize a webinar in the evening.

 

Türklerin Ezilen Keşmirlilere verdiği destek Ankara’daki Keşmir Dayanışma Günü olayında yeniden teyit edildi

ANKARA, 5 Şubat 2021: Türkiye’nin Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı için verdiği sarsılmaz destek bugün bir kez daha Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen bir olayda yeniden teyit edildi.  Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Muhammet Balta bu olaydaki baş konuktu. 

Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının mesajları Elçilik Müsteşarı Sayın Arshad Jan Pathan tarafından okundu. Pakistan liderleri, mesele Keşmirlilerin isteklerine göre çözülene kadar Keşmir halkına siyasi, moral ve diplomatik desteklerini yineledi.  

Parlamenter Muhammet Balta konuşmasında Pakistan ve Türkiye’nin benzersiz bir dostluk ve kardeşliğe sahip olduğunu ve her iki ülkenin insanlarının birbirlerinin neşesini ve acılarını paylaştığını söyledi.  Muhammet Balta, “Pakistan gibi, Keşmir ve Keşmirliler her Türk’ün kalbinde ve aklında da aynı yere sahiptir" diye konuştu.  Kendisi altını çizdi ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Keşmir meselesini her uluslararası platformda vurgulamaktadır ve bu tüm Türk milleti için de geçerlidir.   

Sayın Muhammet Balta, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan anlaşmazlıklı bir bölge olan Cammu ve Keşmir’in özel statüsünü değiştirmeye çalışan Hindistan’ın aldığı yasa dışı 5 Ağustos 2019 kararlarını eleştirdi.  Kendisi, Yasa Dışı Hint İşgalindeki Keşmir’in (IIOJK) ezilen halkına mümkün olan her yardımı yapacaklarını garanti etti.  Türk desteğinin Keşmir meselesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına ve Keşmir halkının isteklerine göre barışçıl bir şekilde çözülene kadar Türk desteğinin devam edeceğini belirtti.  

Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında, 5 Şubat’ın Keşmir Dayanışma Günü olarak kutlanmasının Hindistan tarafından ilk kez Ocak 1948’de meseleyi BM’ye götürdüğü zaman kabul ettiği, Keşmir halkına karşı plebisite gideceği yönünde tutmadığı sözlerin ve yerine getirmediği taleplerin açık bir ifadesi olduğunu söyledi.  Büyükelçi Qazi belirtti ki, bu zamandan beri bu hakkın IIOJK’deki Keşmirlilere verilmesini reddetmek için her türlü siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik, parlamenter, anayasal ve demografik hile ve ikiyüzlülük yapılmıştır.

Büyükelçi, Hindistan tarafından yapılan toplu insan hakları ihlallerinin yerel toplumda korku yaratmak için gerçekleştirildiğinin altını çizdi. “Günümüzde ve bu çağda, Hindistan rejimi ne kadar erişimi kısıtlasa da, Keşmir vadisindeki silahlı güçlerin eylemlerinin üzerine ne kadar perde çekmeye çalışsa da, ne kadar sahte STK’yı veya zaten ölmüş kişileri dünyaya sahte haberlerini yaymak için kullansa da, gerçek eninde sonunda ortaya çıkmaktadır – ve bu gerçek karanlık ve çirkindir” diye ekledi. 

Büyükelçi Syrus Qazi, Türkiye’nin Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı üzerindeki prensipli konumu ve devamlı desteği için şükranlarını ifade etti, buna hükümetin, Türk parlamentosunun ve Türkiye halkınınkiler de dâhildir. 

IIOJK’de devam eden insan hakları ihlalleri üzerine bir fotoğraf sergisi de ayrıca olay sırasında düzenlendi. 

Türkiye’nin önde gelen düşünce kuruluşu Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) akşam ayrıca bir web semineri düzenleyecektir.