Speaker National Assembly of Pakistan lead Pakistan delegation to the 4th Conference of Speakers of Parliaments in Antalya

ANTALYA, 26 March 2021: The Speaker National Assembly of Pakistan, Mr. Asad Qaiser, led a Parliamentary delegation to participate in the Fourth Conference of Speakers of Parliaments on “Countering Terrorism and Strengthening Regional Connectivity” in Antalya, Turkey on 24-25 March 2021. The delegation comprised Parliamentarians from both the Senate and National Assembly of Pakistan. Parliamentary delegations from Afghanistan, China, Iran, Iraq, Russia and Turkey also participated in the Conference. 

At the Conference, the honourable Speaker highlighted that connectivity was the foundation stone of regional integration and cooperation. In this context, he drew attention to the numerous opportunities existing in the region to reap benefits through strengthening regional connectivity. He shared his concerns on the rising xenophobia, Islamophobia, discrimination and intolerance around the world. 

The Fourth Speakers Conference also adopted “Antalya Declaration” through consensus, which reiterated that inter-parliamentary cooperation establishes dialogue channels that contribute to peace, security and development. The Antalya Declaration also noted that for ensuring global and regional peace and stability, all outstanding issues in the region, including the Jammu and Kashmir dispute, need to be resolved in accordance with the relevant UNSC resolutions.

On the sidelines of the Conference, the Parliamentary delegation of Pakistan also held meetings with Turkey, Afghanistan and Iraq, in which steps to boost regional cooperation and integration were discussed.

Pakistan’s Parliamentary delegation to the Conference comprised of Senator Ms. Quratulain Marri, Senator Muhammad Ayub, Senator Prince Ahmed Umer Ahmedzai, as well as Members National Assembly (MNA) Sardar Talib Hasan Nakai, Sanaullah Khan Mastikhel, Dr. Haider Ali Khan, Faiz Ullah Kamoka, Syed Naveed Qamar, Ms. Shazia Marri, Amjad Ali Khan Niazi, Engr. Sabir Hussain Kaim Khani, Fazal Muhammad Khan. Ambassador of Pakistan to Turkey M. Syrus Sajjad Qazi, Secretary Senate Mr. Qasim Samad Khan and Secretary National Assembly Mr. Tahir Hussain were also part of the delegation.

Pakistan Milli Meclisi Başkanı Antalya’daki 4. Parlamento Başkanları Konferansına giden Pakistan heyetine liderlik etti

ANTALYA, 26 Mart 2021: Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Qaiser Antalya, Türkiye’de 24-25 Mart 2021’de düzenlenen “Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi” üzerine 4. Parlamento Başkanları Konferansına katılan bir parlamenter heyete başkanlık etti.  Heyet hem Pakistan Senatosundan hem de Pakistan Milli Meclisinden gelen parlamenterlerden oluşuyordu.  Afganistan, Çin, İran, Irak, Rusya ve Türkiye’den de parlamenter heyetler bu konferansa katıldılar.  

Konferansta, saygıdeğer Meclis Başkanı bağlantılılığın bölgesel bütünleşme ve işbirliğinin temel taşı olduğunu vurguladı.  Bu bağlamda, bölgesel bağlantılılığı güçlendirmek aracılığıyla faydalar sağlamak için bölgede var olan çeşitli fırsatlara dikkatleri çekti.  Dünyada artan yabancı düşmanlığı, İslamofobi, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük hakkındaki endişelerini paylaştı.  

Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı aynı zamanda oybirliğiyle bir Antalya Deklarasyonu yayınladı, parlamentolar arası işbirliğinin barış, güvenlik ve gelişmeye katkıda bulunan diyalog kanalları kurduğuna dair.  Antalya Deklarasyonu aynı zamanda küresel ve bölgesel barış ve istikrarı garanti etmek için Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı da dâhil bölgede halen devam eden tüm meselelerin ilgili BMGK kararlarına göre çözüme kavuşturulması gerektiğini de belirtti. 

Konferansın yan oturumlarında, Pakistan parlamenterler heyeti bölgesel işbirliğinin ve bütünleşmenin arttırılması için hangi adımların atılması gerektiği üzerinde Türkiye, Afganistan ve Irak ile de toplantılar düzenledi.

Pakistan’ın konferansa gönderdiği parlamenterler heyeti Senatör Sn. Quratulain Marri, Senatör Muhammad Ayub, Senatör Prince Ahmed Umer Ahmedzai, ve Milli Meclis Üyeleri (MNA) Sardar Talib Hasan Nakai, Sanaullah Khan Mastikhel, Dr. Haider Ali Khan, Faiz Ullah Kamoka, Syed Naveed Qamar, Ms. Shazia Marri, Amjad Ali Khan Niazi, Engr. Sabir Hussain Kaim Khani ve Fazal Muhammad Khan’dan oluşuyordu. Bunun yanı sıra, Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi M. Syrus Sajjad Qazi, Senato Sekreteri Sn. Qasim Samad Khan ve Milli Meclis Sekreteri Sn. Tahir Hussain de bu heyete dahildiler.