Kashmir Youm-e-Istehsal event in held in Ankara, reiterates support to the oppressed Kashmiris

ANKARA, 5 August 2021: The Embassy of Pakistan Ankara organized an event to observe “Youm-e-Istehsal” as a show of solidarity with the oppressed people of the Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir (IIOJK), held today in Ankara. Representatives of civil society, media, think-tanks, and Kashmiris living in Ankara attended the event.

Messages of the President and Prime Minister of Pakistan were read out by Deputy Head of Mission Arshad Jan Pathan. Showing solidarity with the oppressed Kashmiris, Pakistani leadership in their messages urged the international community to hold India accountable for gross human rights violations in the IIOJK and hold a plebiscite to settle the dispute which is key to peace and stability in South Asia. Both the President and the Prime Minister said that the Indian atrocities in IIOJK are a manifestation of rising Hindu Fascism that wants to change the demographic structure of the occupied territory through new domicile rules and new land ownership laws. The people of IIOJK are being subjected to collective punishment by the Indian Occupation Forces, which have turned the territory into the largest militarized zone in the world. Pakistani leadership reaffirmed continuation of its steadfast support to Kashmiris till the realization of their inalienable right to self-determination and a just resolution of the Jammu and Kashmir dispute, in accordance with the relevant UNSC resolutions and the wishes of the Kashmiri people.

Turkish Parliamentarian Ms. Asuman Erdoğan, who is also Chairperson of the Asian Parliamentary Assembly Group in the Turkish Parliament, reiterated Turkey’s support for the oppressed Kashmiris. Condemning the human rights violations and oppression of Indian occupation forces in Kashmir, Ms Erdoğan said that Turkey would remain steadfast in its support for the genuine cause of the Kashmiris. 

Ambassador Muhammad Syrus Sajjad Qazi in his speech thanked the Turkish nation and the leadership for their unwavering support for the oppressed Kashmiris in IIOJK. He urged the international community to come forward and play their role in resolving this dispute as per the wishes of the Kashmiris through a plebiscite as enshrined in the UN Security Council Resolutions.

 

Keşmir Kuşatma Günü Ankara’da düzenlendi, ezilen Keşmirlilere verilen destek yeniden teyit edildi 

ANKARA, 5 Ağustos 2021: Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği bugün Ankara’da "Keşmir Kuşatma Günü’nü" anmak için düzenlenen bir olayda Yasadışı Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir’in (IIOJK) ezilen halkıyla dayanışma gösterisinde bulundu.  Bu olaya sivil toplum temsilcileri, düşünce kuruluşları ve Ankara’da yaşayan Keşmirliler katıldı.  

Cumhurbaşkanının ve Başbakanın mesajları Elçilik Müsteşarı Arshad Jan Pathan tarafından okundu.  Ezilen Keşmirlilerle dayanışma gösteren Pakistanlı liderler mesajlarında uluslararası topluluğa IIOJK’deki korkunç insan hakları ihlallerinden Hindistan’ı sorumlu tutması çağrısında bulundular ve Güney Asya’da barış ve istikrarın anahtarı olan bu anlaşmazlığı çözmek için bir plebisit düzenlenmesini istediler.  Hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan dedi ki, IIOJK’deki Hint zalimlikleri yeni ikamet kanunları ve arazi sahipliği kanunları yoluyla işgal altındaki bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen yükselen Hindu Faşizminin ifade biçimleridir.  IIOJK halkı Hintli İşgal Güçleri tarafından toplu olarak cezalandırılmaya maruz kalmaktadır ve buda bölgeyi dünyadaki en fazla militarize olmuş yer haline çevirmiştir.  Pakistan liderleri vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarını gerçekleştirene kadar ve Cammu ve Keşmir anlaşmazlığına ilgili BMGK kararları ve Keşmir halkının isteklerine göre adil bir çözüm bulunana kadar Keşmirlilere sağlam desteklerini sürdüreceklerini yeniden teyit etti.   

Türk parlamentosundaki Asya Parlamenterler Birliği Grubunun Başkanı da olan Türk Parlamenter Sn. Asuman Erdoğan baskı altındaki Keşmirlilere Türkiye’nin desteğini yeniden teyit etti.  Keşmir’deki Hintli işgal güçlerinin insan hakları ihlallerini ve zulmünü lanetleyen Sn. erdoğan, Türkiye’nin Keşmirlilerin önemli davasına sağlam bir destek vermeye devam edeceğini söyledi.   

Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında Türk milletine ve liderlerine IIOJK’deki baskı altında bulunan Keşmirlilere verdikleri sarsılmaz destek için teşekkür etti.  Kendisi uluslararası topluluğa öne çıkması ve Keşmirlilerin isteğine göre BM Güvenlik Konseyi Kararlarında da belirtildiği gibi bir plebisit düzenlemek yoluyla bu anlaşmazlığı çözmesi için çağrıda bulundu.