Pakistan Military Academy cadets graduate from Turkish Land Forces Academy

ANKARA, 2 September: The fraternal Pakistan-Turkey relations witnessed another milestone on 30 August as two cadets of the Pakistan Military Academy graduated from the Turkish Military Academy Ankara at an impressive ceremony. Both the gentlemen cadets have reached Pakistan today to join their duties as officers of Pakistan Army.

This was for the first time that Pakistani cadets attended the five-years long training programme, although Pakistan military officers regularly attend courses in Turkish military academies and vice versa. The Pakistani cadets pursued their training programme under the agreement signed during the 13th High Level Military Dialogue Group meeting held in in Ankara in 2015. 

Bilateral defence cooperation is the hallmark of the strong Pakistan-Turkey fraternal ties. Both sides have strong defence cooperation covering training, exchange visits and co-production of defence equipment. 

The graduating young cadets Abdullah Nawaz Abbasi and Ali Adeel Zafar in their remarks expressed their immense pleasure and honour to have been graduated from Turkey’s prestigious military institution. They conveyed their gratitude to their Turkish instructors and staff for making them proud soldiers capable to meet future challenges. They wowed to work hard for promoting Pakistan-Turkey brotherhood.

 

Pakistan Askeri Akademisi öğrencileri Türk Kara Kuvvetleri Akademisinden mezun oldu

ANKARA, 2 Eylül: Kardeş Pakistan-Türkiye ilişkileri 30 Ağustos’ta Pakistan Askeri Akademisinden iki öğrencinin Ankara’daki Türk Askeri Akademisinden etkileyici bir törenle mezun olmasıyla yeni bir kilometre taşı olayına tanıklık etti. Her iki yeni mezun subay olarak görevlerine katılmak için bugün Pakistan’a ulaştı.

Bu Pakistanlı askeri öğrencilerin beş yıl süren eğitim programına ilk kez katılışıydı ama aslında Pakistan subayları daha önce Türk askeri akademilerindeki kurslara düzenli olarak katılmış ve bunun tersi de olmuştu.  Pakistanlı askeri öğrenciler Ankara’da 2015’de düzenlenen 13. Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu toplantısı sırasında imzalanan anlaşma altında eğitim programlarına devam etti.  

İkili savunma işbirliği güçlü Pakistan-Türkiye kardeşlik bağlarının en üst derecesidir.  Her iki taraf, eğitimi, karşılıklı değişik ziyaretlerini ve savunma ekipmanlarının birlikte üretimini kapsayan güçlü bir savunma işbirliğine sahiptir.  

Mezun olan genç askeri öğrenciler Abdullah Nawaz Abbasi ve Ali Adeel Zafar konuşmalarında Türkiye’nin ne prestijli askeri kurumundan mezun oldukları için duydukları derin zevki ve onuru ifade ettiler.  Türk öğretmenlerine ve çalışanlara onları gelecekteki zorlukları karşılayabilecek olan gururlu askerler yaptıkları için şükranlarını ifade ettiler.  Pakistan-Türkiye kardeşliğini geliştirmek için sıkı biçimde çalışmaya yemin ettiler.