Event to express solidarity with the Women in Indian Occupied Jammu & Kashmir held in Ankara - Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir’deki kadınlarla dayanışma göstermek için Ankara’da bir olay düzenlendi

ANKARA, 20 September 2019: An event entitled“Respect and Dignity of Women in Indian Occupied Jammu & Kashmir”was organized by the Embassy of Pakistan in Ankara today to express solidarity with the resilient women of Indian Occupied Jammu & Kashmir. The event was attended by a large number of Turkish and Pakistani community, students as well as media representatives.  

Speaking on the occasion, Mrs. Shaza Syrus, spouse of the Ambassador of Pakistan to Turkey, said that the presence of the large number of guests, especially women, at the event was an expression of strong moral support for the people of Indian Occupied Jammu & Kashmir, particularly the brave Kashmiri women.

Expressing concern at the grave human rights and humanitarian situation in Indian Occupied Jammu & Kashmir, Mrs. Shaza Syrus said that women and children are bearing the brunt of these atrocities – physically as well as psychologically. She said that Kashmiri women were living under an occupation where neither their lives nor their honour was safe, and called on the international community to step-in to end these atrocities. She emphasized that despite the use of brute force against the Kashmiri women, Indian occupation forces had failed to prevent them from their just struggle for the right to self-determination. 

She added that the story of resilience and defiance that the women of Kashmir were writing with their courage would continue to inspire other women round the globe. 

Mrs. Shaza Syrusunderlined that the day was not far away when the people of Jammu & Kashmir – led by its resilient women and defiant girls – would be able to achieve their inalienable right of self-determination. 

 

Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir’deki kadınlarla dayanışma göstermek için Ankara’da bir olay düzenlendi

ANKARA, 20 Eylül 2019: Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği tarafından Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir’in dirençli kadınlarıyla dayanışma göstermek için  bugün“Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir Kadınlarının Saygıdeğerliği ve Onuru" başlıklı bir olay düzenlendi.  Olaya çok sayıda Türk ve Pakistan topluluğu üyesi, öğrenciler ve medya temsilcileri katıldı.  

Olayda konuşan Türkiye’deki Pakistan Büyükelçisinin eşi Sn. Shaza Syrus, çok sayıda misafirin, özellikle de kadınların bu olaya katılımının özellikle cesur Keşmirli kadınlar olmak üzere Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir halkına verilen güçlü bir moral desteğinin ifadesi olduğunu söyledi.

Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir’de devam eden korkunç insan hakları ve insani durum için endişelerini belirten Sn. Shaza Syrus, kadınların ve çocukların bu zalimliklerin acısını çektiklerini söyledi - hem fiziksel hem de psikolojik olarak.  Kendisi Keşmirli kadınların ne canlarının ne de onurlarının güvencede olmadığı bir işgal altında yaşadıklarını söyledi ve uluslararası topluluğa bu zalimlikleri bitirmesi için çağrıda bulundu.  Kendisi Keşmirli kadınlara karşı zalim güç kullanımına rağmen, Hint İşgal Güçlerinin onları kendi kaderlerini belirleme hakları için verdikleri haklı mücadeleden alıkoyamadığını ekledi.   

Kendisi Keşmirli kadınların yazdığı dayanıklılık ve cesaret destanının dünyadaki diğer kadınlara ilham vermeye devam edeceğini söyledi.  

Sn. Shaza Syrus - dayanıklı kadınları ve yenilmez kızlarının önderlik ettiği - Cammu ve Keşmir halkının kendi kaderlerini bnelirleme haklarına erişeceği günün uzak olmadığını belirtti.