ECO Meet in Antalya Shares Pakistan’s Vision for Promoting Regional Economic Cooperation. Kashmir also Raised.

ANTALYA, 9 November 2019: The Council of Ministers (COM) of the Economic Cooperation Organization (ECO) held its 24th meeting in Antalya on 09 November 2019.

Ms. Andleeb Abbas, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs led the Pakistan delegation, which was attended by the Foreign Ministers/ Deputy Foreign Ministers and Representatives of the ECO Member States and Observers. Representatives of International Organizations also attended the COM as Special Guests. The Secretary General of ECO, Dr. Hadi Soleimanpour represented the ECO Secretariat.

In her statement to the Council of Ministers, the Parliamentary Secretary stressed on the need to make the organization an invaluable platform to promote connectivity, trade and economic cooperation among the member states. She emphasized that the ECO Trade Agreement and the Transit Transport Framework Agreement should be implemented to realize the full potential of the Organization. She urged the organization to do an analysis why with so many resources, it has not been able to achieve the results all its members want. To achieve results we have not gotten before, we need to do what we have not done before.

While drawing attention to India’s outright brutality especially to women and children and blatant disrespect for human dignity in Indian Occupied Jammu and Kashmir (IoJ&K), the Parliamentary Secretary said that Kashmir issue is a serious threat to regional peace and security and a roadblock in the region reducing its economic potential. She encouraged them to stand up for justice and play their role for the peaceful resolution of this longstanding conflict according to UN resolutions. The Honorbale Mevlut Cavusoglu, Foreign Minister of Turkey assured that Pakistan and Kashmir have Turkey’s support, after the conclusion of Abbas’s statement.

Highlighting Pakistan’s initiative of opening Kartarpur corridor, the Parliamentary Secretary said that today is an historic day for Pakistan. Thousands of Sikh pilgrims from across the world are visiting Pakistan to celebrate 550th birth anniversary of Baba Guru Nanak. Pakistan was not supporting economic corridor, but trying to create corridor of peace also.

The Meeting deliberated the progress made since the last COM. Secretary General, Dr. Soleimanpour highlighted the overall profile of ECO and progress made in various fields, inter alia, trade and investment; transport & communications; agriculture and food security; energy and environment; and international relations. Vision 2025 made in Islamabad meeting was reviewed and the Parliamentary Secretary emphasized the need to implement the vision and urged member states to make ECO truly effective.

The Meeting also discussed the development of ECO since its expansion and exchanged views on the possible reforms needed for keeping pace with the evolving requirements of regional cooperation.

The participants renewed their commitment to promote regional economic integration among the ECO member states and resolved to play an active role for the realization of the Organization’s aims and objectives

 

EİT Antalya’da Toplandı ve Pakistan’ın Bölgesel Ekonomik İşbirliğini Geliştirme Vizyonu Paylaşıldı, Keşmir Gündeme Geldi.

ANTALYA, 9 Kasım 2019: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi (COM) 24. toplantısını Antalya’da 09 Kasım 2019’de gerçekleştirdi.

Dışişleri Parlamento Sekreteri Sayın Andleeb Abbas,  Dışişleri Bakanları/Bakan Yardımcıları ve EİT Üye Devletleri ve Gözlemci Devletlerinin Temsilcilerinin bulunduğu toplantıya katılan Pakistan heyetinin başındaydı.  Uluslararası Kuruluşların temsilcileri de COM’a Özel Misafir olarak katıldılar.  EİT Genel Sekreteri  Dr. Hadi Soleimanpour EİT Sekreteryasını temsil etti.

Bakanlar Konseyine yaptığı konuşmada, Parlamento Sekreteri bu kuruluşu üye devletler arasında bağlanabilirliği, ticareti ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için değerli bir platform yapma ihtiyacının altını çizdi.  Kendisi EİT Ticaret Anlaşmasının ve Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının kuruluşun tam potansiyelini gerçekleştirmek için uygulanması gerektiğini vurguladı.  Kendisi bu kadar çok kaynağa sahip olmasına rağmen kuruluşun neden tüm üyelerinin istediği sonuçlara ulaşamadığının analizini yapması için çağrıda bulundu.  Daha önceden erişemediğimiz sonuçları elde etmek için, önceden ne yapmadıysak onu yapmamız gereklidir. 

Hindistan’ın Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir’de (İoK) özellikle kadınlara ve çocuklara karşı devam eden korkunç zalimliklerine ve insan haklarına karşı saygısızlığına dikkat çeken Parlamento Sekreteri, Keşmir meselesinin bölgesel barışa ve güvenliğe karşı ciddi bir tehdit teşkil ettiğini, ve bölgenin ekonomik potansiyelini azaltan bir engel olduğunu söyledi.  Üye ülkeleri adalet için ayakta durmaya ve bu uzun süreli anlaşmazlığın BM kararlarına göre barışçık şekilde çözümünde gerekli rolü oynamaya devam etti.  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Abbas’ın konuşmasından sonra Pakistan ve Keşmir’e Türk desteğinin güvencesini verdi.

Pakistan’ın Kartarpur Koridoru girişimini vurgulayan Parlamento Sekreteri, bugün Pakistan için tarihi bir gün dedi.  Dünyadaki binlerce Sih hacısının Baba Guru Nanak’ın 550. doğum yıldönümünü kutlamak için Pakistan’ı ziyaret ettiğini belirtti.

Toplantıda en son COM’dan bu yana kaydedilen ilerleme övüldü.  Genel Sekreter Dr. Soleimanpour EİT’nin toplamdaki profiline ve bu meyanda ticaret ve yatırım, nakliye ve iletişim, tarım ve gıda güvenliği, enerji ve çevre ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemelere vurguda bulundu.  Islamabad toplantısında yapılan 2025 Vizyonu gözden geçirildi ve Parlamento Sekreteri vizyonu uygulamak gerekliliğini vurguladı ve üye devletlere EİT’yi tam etkili yapmaları için çağrıda bulundu.

Toplantıda ayrıca genişlemesinden beri EİT’nin gelişimi tartışıldı ve bölgesel işbirliğinin artan gereklilikleriyle uyuşabilmek için gereken olası reformlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar EİT üye devletleri arasındaki bölgesel ekonomik entegrasyonu geliştirmek için bağlılıklarını yineledi ve kuruluşun amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek için aktif rol oynama kararını aldı.