Defence Day of Pakistan and Kashmir Solidarity Day commemorated in Turkey  - Pakistan Savunma Günü ve Keşmir Dayanışma Günü Türkiye’de anıldı

ANKARA, 6 September 2019: Pakistan Embassy Ankara today organized an event to mark the Defence Day of Pakistan, which this year is also being commemorated as the Kashmir Solidarity Day. Members of the Pakistan community, Turkish guests and media representatives attended the event.

The event was preceded by Quran Khwani, followed by prayers for Kashmiris living in the Indian Occupied Jammu & Kashmir (IOJ&K) who continue to face a grave human rights and humanitarian crisis. The complete lockdown and communications blockade of IOJ&K has now reached its 32ndday without any respite from the collective, arbitrary and collective punishment being meted out to innocent Kashmiri men, women and children by the Indian Occupation Forces.  

During the event, participants expressed their solidarity with the people of IOJ&K, and reiterated their resolve to continue supporting the just struggle of the people of Jammu & Kashmir for their right to self-determination. 

Speaking on the occasion, the Ambassador of Pakistan, M. Syrus Sajjad Qazi, said that the event symbolized the determination and resolve of the people of Pakistan to stand by their Kashmiri brothers and sisters in this hour of great pain and grief. He added that on 6 September 1965, the entire Pakistani nation had come together to show to the world that it would always stand for truth and justice and would not hesitate from any sacrifice to uphold its freedom, independence and sovereignty. He said that the Kashmir Solidarity Day was also being commemorated along with the Defence Day of Pakistan in the same spirit. 

Ambassador Qazi expressed the hope that the international community, in particular the United Nations Security Council, UN human rights procedures and mechanisms, as well as independent human rights observers would fulfil their moral and legal responsibility towards taking a serious note of and ending the ongoing Indian atrocities towards Kashmiris seeking their right to self-determination. 

Pakistan Savunma Günü ve Keşmir Dayanışma Günü Türkiye’de anıldı

ANKARA, 6 Eylül 2019: Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği bugün aynı zamanda Keşmir Dayanışma Günü olarak da anılacak olan Savunma Gününü kutlamak için bir olay düzenledi. Pakistan topluluğu üyeleri, Türk misafirler ve medya temsilcileri bu olaya katıldı.

Bu olayın öncesinde topluca Kuran okunmasının ardından korkunç insan hakları ihlallerine ve bir insani krize maruz kalmaya devam eden Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir’de (IOJ&K) yaşayan Keşmirliler için dua okundu. IOJ&K’deki tam yasaklama ve iletişim engellemeleri bugün 32. gününe erişti, Hint İşgal Güçleri tarafından masum Keşmirli erkeklere, kadınlara ve çocuklara verilen rastgele ve toplu cezalardan bir kez bile geri adım atmadan.

Olay sırasında katılımcılar IOJ&K halkı için dayanışma isteklerini ifade etti ve kendi kaderlerini belirleme hakları için Cammu ve Keşmir halkının verdiği haklı mücadeleyi desteklemeye devam etme kararlılıklarını yeniden teyit ettiler. 

Bu olay üzerine konuşan Pakistan Büyükelçisi M. Syrus Sajjad Qazi, bu olayın bu büyük acı ve sıkıntı zamanında Keşmirli kardeşleriyle yan yana durmak için Pakistan halkının kararlılığını simgelediğini söyledi. Kendisi ekledi ki 6 Eylül 1965’te tüm Pakistan Ulusunun her zaman gerçeğin ve adaletin yanında duracağını ve özgürlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını tüm dünyaya göstermek için bir araya gelmiştir. Kendisi Keşmir Dayanışma Gününün de Pakistan Savunma Günüyle aynı ruhla kutlanmakta olduğunu söyledi. 

Büyükelçi Qazi uluslararası topluluğun, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, BM insan haklaru prosedürlerinin ve bağımsız insan hakları gözlemcilerinin kendi kaderlerini belirlemek isteyen Keşmirlilere karşı devam eden Hint zalimliklerini ciddiye almak ve bitirmek için ahlaki ve yasal sorumluluklarını yerine getirecekleri yönündeki ümitlerini ifade etti.